Problém? Ale jděte...


Účetnictví

 • kontrola náležitostí účetních dokladů
 • kontrola daňově uznatelných dokladů
 • kontace a zaúčtování dokladů
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • pravidelná kontrola saldokonta
 • pravidelné informace o výsledku hospodaření
 • kontrola či nastavení systému oběhu dokladů
 • zpracování (revize a doplnění) vnitřních firemních předpisů
 • kontrola cestovních náhrad
 • kontrola firemních benefitů
 • optimalizace daňového základu
 • evidence majetku
 • zpracování DPH
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob vč. příloh
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • roční účetní závěrka, tisk povinných sestav
 • konzultace náročnějších daňových případů
 • zastoupení při zařizování na úřadech

·