Problém? Ale jděte...


Daňová evidence

 

 • kontrola daňově uznatelných dokladů
 • zaevidování (zaúčtování) dokladů
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • evidence majetku
 • zpracování DPH
 • roční účetní závěrka, tisky povinných sestav
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • zpracování Přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • konzultace náročných daňových případů
 • elektronická podání přiznání na FÚ
 • zastoupení před správcem daně

·