Problém? Ale jděte...


Mzdy

-      výpočet mezd a odvodů

-      vyhotovení příkazů k úhradě

-      tisk výplatních pásek a povinných sestav

-      přihlášky a odhlášky zaměstnanců

-      zápočtové listy, potvrzení o výši příjmů zaměstnanců

-      evidence dohod o provedení práce

-      zastupování při kontrolách, elektronická komunikace s úřady

-      roční zúčtování daní zaměstnanců

-      roční vyúčtování daně z příjmů za závislé činnosti a funkčních požitků

-      evidenční listy důchodového pojištění

-      konzultace v pracovněprávních předpisech